https://www.natuurlijkwerken.nl/wat-wij-doen/coaching/stappen/3-de-intake-hoe-kijken-wij
Duurzame groei en continuiteit voor mens en organisatie
 
2012101213503624

Stap 3: De intake; hoe kijken wij

Doel van de intake is het in kaart bengen van het vraagstuk in al zijn facetten. Elke situatie is uniek, heeft een setting, historie en een aanleiding. Daarbinnen hebben betrokkenen eigen waarnemingen, belevingen, verwachtingen en emoties. In interviews, met aandacht voor een uitnodigend en veilig gespreksklimaat, worden deze aspecten bespreekbaar gemaakt, uitgediept en samengebracht. Van de toekomstige coachee willen wij graag weten wat hij / zij van een coach verwacht.

Type mens, aanpak, levenshouding, ervaring en achtergrond zijn bepalend voor de chemie tussen coach en coachee. Verder vertellen wij wie we zijn, hoe wij werken en wat de vervolgstappen zijn na de intake.

Het gaat erom dat we de wereld niet meer zien als iets dat bestaat uit dingen, maar als een open wereld die in eerste instantie is opgebouwd uit relaties. PETER SENGE