https://www.natuurlijkwerken.nl/wat-wij-doen/coaching/stappen/6-de-coaching-hoe-handelen-wij
Duurzame groei en continuiteit voor mens en organisatie
 
2012101214142167

Stap 6: De coaching; hoe handelen wij

SelectCoach werkt vanuit de overtuiging dat de coachee manager is van zijn eigen ontwikkeling. De coach is de professional die de beoogde ontwikkeling faciliteert en vanuit zijn rol zorg draagt voor de inhoud en de methodieken. Coaching gericht op het bevorderen van het zelflerend en zelfsturend vermogen van de coachee binnen het geformuleerde vraagstuk.

Beiden zijn proceseigenaar en daarmee verantwoordelijk voor de algehele voortgang. Het besprokene is vertrouwelijk en blijft tussen coach en coachee. De coach informeert SelectCoach over de planning, gemaakte afspraken en de algemene voortgang in korte verslagen.

Als je begint te denken dat het probleem daarbuiten’ is, stop dan onmiddellijk. Die gedachte is juist het probleem. STEVEN R. COVEY