https://www.natuurlijkwerken.nl/wat-wij-doen/coaching/vormen-van-coaching/interventie-coaching
Duurzame groei en continuiteit voor mens en organisatie
 
2012101213513126

Interventie coaching

Je ging altijd met veel plezier naar je werk en voelde je gewaardeerd. Maar opeens is het mis, de gemoederen lopen hoog op. Ondanks hulp van collega’s en HRM komt er geen verbetering in de situatie. Interventie coaching is de onafhankelijke emotioneel niet betrokken deskundige blik, gericht op het verhelderen van wat er speelt.

De interventie coach vormt door de intake een beeld van de situatie en legt zijn aanpak voor. Hierna wordt het afgesproken traject voortvarend opgestart. Op individueel niveau en in de relaties die de betrokkenen hebben met de omgeving. Compassievol luisteren, observeren en samenvatten tot de situatie beschreven is zoals de betrokkenen hem zien. Dit is de eerste en belangrijkste stap. Emoties hebben een plek gekregen en zijn het fundament voor het bepalen van de meest natuurlijke oplossing. Dit kan zijn dat het conflict zich al heeft opgelost dan wel dat er een vervolg traject gewenst is. De interventie coach bespreekt dit met betrokkenen medewerkers en managers. In de interventierapportage wordt vastgelegd wat de begin situatie was, wat uit de interventie naar voren is gekomen en wat het gewenste vervolg is.