https://www.natuurlijkwerken.nl/wat-wij-doen/coaching/vormen-van-coaching/team-coaching
Duurzame groei en continuiteit voor mens en organisatie
 
2012101213513126

Team coaching

Krachtige teams werken vanuit een gedragen visie, uitgewerkt in heldere strategieën en uitdagende doelen. De cultuur ademt een sfeer van 'knisperende energie' waarbinnen de teamleden op basis van verbondenheid hun verantwoordelijkheid nemen. In het geven en vragen van feedback en het voeren van stevige gesprekken op een positief kritische manier, tonen de leden zich actief betrokken en wordt er gericht gewerkt aan continue verbetering.

Stroomt het echter niet, met symptomen als plezier in het werken dat verloren gaat, conflicten, het niet nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen door teamleden, ziekteverzuim en resultaten die onder druk staan, dan is het tijd voor een interventie. Na een zorgvuldige intake met SelectCoach, gaat het team, met ondersteuning van een teamcoach aan de slag. De rol van de teamcoach bestaat er uit om, binnen de (werk)context en met focus op de gewenste resultaten, ontwikkeling te stimuleren waarvan de teamleden proceseigenaars zijn. Een dynamisch, doelgericht en inspirerend ontwikkelingsproces met aandacht voor persoonlijk welzijn, effectiviteit en het vrijmaken van het aanwezige potentieel. Zeker niet altijd eenvoudig, maar het realiseren van doorbraken werkt bevrijdend en creëert ruimte voor groei, nieuwe energie en kansen met als bekroning 'overstijgende' resultaten.