https://www.natuurlijkwerken.nl/wat-wij-doen/coaching/vormen-van-coaching/vitaliteit-en-mentale-coaching
Duurzame groei en continuiteit voor mens en organisatie
 
2012101213513126

Vitaliteit en mentale coaching

Eigenlijk is het al langer aan de gang. Het werk, thuis of vrije tijd het valt allemaal zwaarder dan je zou willen. Je hebt gewoon niet zoveel vut, de energie is er bij jou gewoon uit. Ook loop je regelmatig te piekeren, maak je je zorgen en zitten de dingen je regelmatig tegen. Je baas en collega’s vragen met regelmaat of het wel goed met je gaat en of ze je kunnen helpen. Dan besluit je het aan te gaan en met je baas spreek je af een traject te starten voor revitalisering.

SelectCoach bespreekt de situatie en waar je aan zou willen werken en wat je zou willen bereiken. Met de coach van jouw keuze wordt een traject gestart waarbij gewerkt wordt aan het brengen van balans in de verschillende aspecten van jouw zijn: lichaam, geest, emoties en jouw ziel, jouw (wel)zijn. Werkend vanuit deze aspecten keert jouw levensenergie weer terug en sta je weer verfrist in het leven van alle dag.

Het traject eindigt met een evaluatie waarin wordt gekeken naar wat je wilde bereiken en wat er bereikt is. Ook wordt er bepaald of een vervolg wenselijk is en wat hierin aan de orde zou moeten komen. Gezamenlijk wordt bepaalt wat jij aan je baas gaat terugkoppelen. Hiermee wordt dit traject afgerond.