https://www.natuurlijkwerken.nl/wat-wij-doen/teambuilding
Duurzame groei en continuiteit voor mens en organisatie
 
2012101213502597

Teambuilding

Met elkaar (nog) beter willen worden, of juist bemerken dat er in het team 'iets' ontbreekt, er sprake is van ruis of 'eilandjesmentaliteit', zijn aanleidingen om te investeren in teamontwikkeling. Onder de naam 'VUUR!' biedt NatuurlijkWerken maatwerk teambuilding trajecten om op inspirerende en doelgerichte wijze te werken aan het realiseren van de gewenste doelen. Centraal in de ontmoetingen staat de mens, met gerichte aandacht voor het bouwen aan vertrouwen gestoeld op wederzijdse afhankelijkheid, kwetsbaarheid, onderling respect en begrip. Het creëren van het juiste klimaat voor het geven van opbouwende feedback, het overbruggen van meningsverschillen en het elkaar versterken op basis van kwaliteiten en persoonlijkheid. Prachtig voorbeeld van de manier waarop wij graag werken is de sessie 'Smeed je VUUR!', met smeden als stoere metafoor.

Download: Brochure VUUR!