https://www.natuurlijkwerken.nl/wat-wij-doen/training
Duurzame groei en continuiteit voor mens en organisatie
 
2012101213500216

Training

Jezelf een spiegel willen voorhouden, specifieke vaardigheden ontwikkelen vanuit een Persoonlijk Ontwikkel Plan, veranderende omstandigheden die vragen om een andere attitude of de zoektocht naar inspiratie, motivatie en verdieping; NatuurlijkWerken biedt trainingen die aansluiten op de vragen van nu. Vanuit oprechte betrokkenheid en geïnspireerd door wat mensen raakt, worden veilige leeromgevingen gecreëerd die bewustwording, inspiratie en inzichten opleveren van waaruit met nieuw elan en zelfvertrouwen concrete stappen gezet kunnen worden op de ontwikkelladder. Beweging die positief uitpakt voor het individu, het team en voor de directe omgeving van betrokkene(n).

In de opzet van de trainingen werkt NatuurlijkWerken van 'buiten naar binnen'. Kennis van het werkveld en / of de rol(len) van de deelnemers komt tot uitdrukking in praktische cases en voorbeelden en een trainer die de taal en de wereld van de doelgroep begrijpt. Resultaat van 'dichtbij de mens en dichtbij de praktijk', is een adequate implementatie van het geleerde in het dagelijks handelen en gemotiveerde deelnemers die zich serieus genomen voelen.