https://www.natuurlijkwerken.nl/wat-wij-doen/transitiemanagement-energietransitie/energietransitie
Duurzame groei en continuiteit voor mens en organisatie
 
2012101213505738

Energietransitie

Wij initiëren, adviseren en ontwikkelen projecten voor het versterken en professionaliseren van de lokale energietransitie. We hebben hierin de rol van adviseur, spreker, workshopleider, trainer, coach, projectleider, bestuurder voor organisaties actief in de gebouwde omgeving, o.a. voor woningcorporaties, gemeenten en lokale energiecoöperaties.

Bij de transitieactiviteiten is samenwerking, co-creatie en kennisuitwisseling met o.a. aanbieders, kennisinstellingen, beroepsonderwijs, universiteiten, brancheverenigingen, banken, investeerders, netwerkbedrijven, gemeenten en provincies een wezenlijke voorwaarde voor het realiseren ervan.

In dit samenspel worden kennis en kunde gestapeld. De kwaliteit en het vertrouwen tussen aanbieders en de eindgebruikers én de stakeholders zijn bepalend voor het realiseren van de gewenste resultaten:
1. energielevering uit duurzame opwekking
2. een betaalbare energierekening
3. een comfortabel en mooi huis/gebouw
4. een gezonde en sociale leef- of werkomgeving

Hiermee dragen wij bij aan het realiseren van de transitie van fossiele energie naar een tijdperk gebaseerd op duurzame energie, sociale cohesie en nieuwe werkgelegenheid.